refer someone to something

  1. Fiil birini bir yere yönlendirmek
  2. Fiil birini bir yere sevk etmek