1. Fiil tekrar/yeniden başlamak/girişmek/ele almak.
  to renew an attack/an argument. to renew negotiations.
 2. Fiil (sözleşmeyi) yenilemek, (süresini) uzatmak, temdit etmek.
  to renew a lease/a subscription for another year.
 3. Fiil onar(ıl)mak, tamir etmek/edilmek, eksiği(ni) tamamla(n)mak/doldur(ul)mak, ikmal etmek.
  to renew provisions.
 4. Fiil yinelemek, tekararlamak, tekrar söylemek/yapmak/etmek.
  to renew an oath of loyalty.
 5. Fiil canlandırmak, yeni hayat vermek.
 6. Fiil gençleş(tir)mek, zindeleş(tir)mek, taze kuvvet/enerji /zindelik kazan(dır)mak, tazele(n)mek, tazeleş(tir)mek.

  to renew one's friendship/an intimacy with someone: birisi ile dostluğu/samimiyeti tazelemek.
 7. Fiil eski haline getirmek, yenileş(tir)mek, yepyeni yapmak.
abdest tazelemek Fiil
şikâyetini yenilemek Fiil
çabalarını yenilemek Fiil
çabalarını artırmak Fiil
biriyle dostluğunu yenilemek Fiil
üyeliğini yenilemek Fiil
deposunu yeniden doldurmak Fiil
yeniden abone olmak Fiil
kömür (akaryakıt) stokunu yenilemek Fiil
US araba lastiklerini yenilemek Fiil
sözleşmeyi yenileme opsiyonu
bir sözleşmeyi yenileme opsiyonu
senedi temdit etmek Fiil
bir sözleşmeyi yenilemek Fiil
bir telif hakkını yenilemek Fiil
telif hakkını yenilemek Fiil
bir krediyi yenilemek Fiil
bir müzakereyi yeniden başlatmak Fiil
müzakereyi yeniden başlatmak Fiil
bir kira sözleşmesini yenilemek Fiil
kontratı yenilemek Fiil
bir ruhsatı yenilemek Fiil
bir pasaportu yenilemek Fiil
pasaportu yenilemek Fiil
bir pasaportu temdit ettirmek Fiil
bir sigorta poliçesini yenilemek Fiil
bir poliçenin süresini uzatmak Fiil
bir vaadi yenilemek Fiil
bir ricayı yenilemek Fiil
tekit etmek Fiil
bir talebi yenilemek Fiil
mal stokunu yenilemek Fiil
bir abonmanı yenilemek Fiil
mülkiyet hakkını yenilemek Fiil
bir mülkiyet hakkını yenilemek Fiil
anlaşmaları yenilemek Fiil
bir dostluğu tazelemek Fiil
bir ittifakı yenilemek Fiil
yeniden saldırıya geçmek Fiil
bir siparişi yenilemek Fiil
siparişi yenilemek Fiil
teceddüt etmek Fiil
aboneyi yenilemek Fiil
ima yoluyla temdit