resmen disponibl emisyon sınırı

  1. cash ceilings