1. İsim yanıt, cevap, karşılık.
  2. İsim, Biyoloji tepki, canlının uyarıya cevabı.
  3. İsim (kilisede) papazın okuduğu şeye karşı ahali veya okuyucuların terennüm ettiği/söylediği parça. (bkz: versicle ) ),
alçak frekans karakteristiği.
koşullu tepki İsim, Psikoloji
mahkemenin istişari görüşü
satın almaya teşvik ettirici reklam türü
potansiyel müşterileri İsim
(örneğin , mektup ekinde gönderilen bir sipariş kuponuyla
seçmenlerin tepkisi
savaş ya da kaç tepkisi İsim, Psikoloji
ulus çapında tepki görmek Fiil
esnek karşılık doktrini
reklamlara karşı tepkileri ölçülen kişinin psikolojik bir dürtü karşısında (örneğin korku , tahrik olma)
ortaya koyduğu psikolojik tepki
hükümet tepkisi
devlet tepkisi
bağışıklık yanıtı, bağışıklıksal yanıt, bağışıklıksal yanıtlam.
yanıtlamak Fiil
tepki göstermek Fiil
pazar tepkisi
inikâs
pazar tepkisi (pazarlama harcamalarının ortaya koyduğu satış sonuçları İsim
yığınların gösterdiği tepki
hatta saldırıya kısıtlı cevap verme uygulaması
kışkırtmaya
tepki alamamak Fiil
(pazarlama) olumsuz tepki
olumsuz tepki
evet-hayır tepkisi
yanıt Bilgi Teknolojileri
uyarım tepkisi
koşulsuz tepki İsim, Psikoloji
yanıt oranı
adreslere gönderilen mektuplara gelen yanıt sayısı örneğinde olduğu gibi
reklamın etkinliğinin ölçümü
yanıt süresi Bilgi Teknolojileri
ses cevap aygıtı (bilgisayara bağlanarak insan sesi çıkaran aygıt
basına ilan verme yoluyla aracısız sipariş toplama yöntemi
karşılık
karşı
mukabil
sorunuza cevaben
bir ürünü desteklemek için ne kadar çok reklam
satış teşvik ve halkla ilişkiler çalışmaları yapılırsa satışların o ölçüde artabileceği ilişkisi