reverse one's opinion

  1. Fiil fikrini tamamen değiştirmek
  2. Fiil fikrini değiştirmek
  3. Fiil tamamen fikir değiştirmek