revolve a problem

  1. Fiil bir sorunu müzakere etmek
  2. Fiil düşünüp taşınmak