rise to the challenge

  1. Fiil zorlukla başa çıkmak
  2. Fiil zorluğun üstesinden gelmek