1. İsim eti makbul olmayan/ticarî kıymeti olmayan balık.