1. (at ile ilgili olarak) nallarında kaymayı önleyen mıhları olan
kayarlı, buz çivileriyle nallanmış. Sıfat
kaba ve kırıcı biçimde davranmak Fiil