so far from

  1. … şöyle dursun, … bir yana, -den vazgeçtik, … yerine/yerde.
    So far from taking my advice, he went
    and did what I warned him against: Nasihatimi tutmak şöyle dursun, gidip yapma dediğimi yaptı.