1. Sıfat dalak+, dalağa ait, daklakla ilgili, dalağı etkileyen.
    splenic nerves. splenic vein.