1. (parasını/zamanını) israf etme(k), heba/heder etme(k), boş yere harcama(k),
    argo çarçur etme(k).
  2. savurmak, saçmak.
  3. israf, savurganlık, müsriflik.
malını mülkünü har vurup harman savurmak Fiil
hayatıni boşa harcamak Fiil
hayatını boşa harcamak Fiil
eritmek Fiil
parasını çarçur etmek Fiil
zamanı boşa geçirmek Fiil
boşa vakit harcamak Fiil
vakit kaybetmek Fiil
zaman kaybetmek Fiil