1. Sıfat etine dolgun, eti budu yerinde.
    stacked heel = stack heel: tabakalı ökçe, değişik renkli köselelerden oluşan ökçe.
istiflenmek Fiil