1. İsim bakım, görüş noktası, noktai nazar, (görüş) açı(sı).
    from the standpoint of: bakımından, açısından,
    görüşüyle, gözüyle.
    Let's look at this from the standpoint of a scientist/from a scientific standpoint : Buna bilim adamı gözüyle/ bilimsel açıdan bakalım.