1. üzerine yapış(tır)mak/yapışık kalmak.
    stick it on
    : argo (a) çok pahalıya satmak, (b) hesaba ilâveler yapmak.