1. çıkıntı yapmak, çıkıntılı/kabarık durmak, kabar(t)mak.
  stick it out: sonuna kadar dayanmak.
  stick
  out one's chest: göğsünü şişirmek.
  stick out one's hand before stopping: (otomobilde) duracağını göstermek için elini uzatmak.
  stick out for higher wages: ısrarla fazla ücret istemek.
  stick out one's neck: tehlikeye atılmak, kelleyi koltuğa almak.