1. İsim, Botanik tepecik
  2. İsim, Botanik stigma
  3. İsim leke, namus lekesi.
  4. İsim, Tıp (a) hastalık izi/emaresi.
    the stigma of leprosy: cüzam izi. (b) fazla öfkelenince kanayan cilt lekesi.
  5. İsim, Zooloji solunum deliği, hayvan veya bir organ üzerinde bulunan benek/delik/mesame.
  6. İsim, Botanik tepecik, dişicik başı, stigma.
  7. İsim canilere kızgındemirle vurulan damga.
gayri meşruluk damgası İsim