strike bound factory

grev durumundaki fabrika
grev halindeki fabrika
grev nedeniyle çalışmayan fabrika