1. Sıfat ardıl, sonraki, müteakip, arkadan/sonradan gelen, sonradan vukubulan.
    subsequent development of events:
    olayların sonraki gelişmeleri.
    subsequent research has produced even better results: Sonraki araştırmalar daha da iyi sonuçlar verdi.
  2. Sıfat sonuç olarak izleyen.
  3. Sıfat bunu izleyen, müteakip.
    a subsequent section in a treaty.