1. Fiil varsaymak, farzetmek.
  Let us suppose the two things equal: Bunların birbirine eşit olduklarını
  farzedelim.
  suppose /supposeing that you are right: farzedelim ki haklısınız = haklı olsanız bile …
  suppose you are late, what excuse will you make? Geç kalırsan ne mazeret göstereceksin?
  suppose we change the subject: Konuyu değiştirsek nasıl olur?
 2. Fiil zannetmek, tahmin etmek, inanmak.
  I don't suppose he will ever come back. What do you suppose he will
  do?
  “Will you come tomorrow?” “ I suppose so.” “Yarın gelecek misin?” “ Her halde/tahmin ederim.”
 3. Fiil düşünmek, tasavvur etmek.
 4. Fiil içermek, tazammnun etmek, gerektirmek, göstermek.
  An invention supposes an inventor: Keşfin varlığı,
  kâşifin de varlığını gösterir= Keşif varsa mutlaka bir kâşif de vardır.
farz edelim ki İsim
galiba gelmeyecek
farz edelim ki İsim
farz edelim ki İsim