suspension of the pronouncement of a judgement

  1. İsim, Ceza Hukuku hükmün açıklanmasının geriye bırakılması