1. İsim kılıç, pala.
  2. İsim (yetki/salâhiyet/güç/kudret simgesi olarak) kılıç.
  3. İsim askerî kuvvet, silah.
  4. İsim savaş, harp, dövüş.
kılıç çekmek Fiil
birine kılıç çekmek Fiil
birine kılıç çekmek birinin dikkatini bir şeye çekmek Fiil
kılıcını kınından çıkarmak Fiil
kılıç tehdidi ile
resmî elbise ile takılan kılıç.
suçu üstlenerek istifa etmek Fiil
suçu yüklenmek Fiil
(savaşta) yakıp yıkma, kılıçtan geçirme, katliam.
kılıç kuşanmak Fiil
bir memleketi kırıp geçirmek Fiil
kılıçtan geçirmek.
kılıcını kınına koymak, savaşa son vermek.
eskrimde kullanılan ufak kılıç.
sağ kol/el.
süngü.
kılıç kayışı.
kılıç namlusu.
kılıç oyunu,
sword dancer: kılıç oyuncusu
kılıç yapraklı eğrelti otu
(Nephrolepis exaltata).
kılıç otu, yaprakları kılıç gibi sivri birkaç çeşit ot.
kılıç kurdelesi, süs vb. için kılıcın kabzasına bağlanan kurdele.
gladiolus
Demokles'in kılıcı
Demoklesin kılıcı, sürekli tehdit, her an mevcut olan tehlike.
hükümdarlık kılıcı.
yalınkılıç