1. (Islamic Law) divorce of a wife by her husband

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Nikâhlı eşini ... sona ermesi