gelir vergisi geliri
dağıtılan kâr paylarından kesilen vergi