geçerliliğini yitirmek .
ağırlaşmak Fiil
su koyvermek (argo) Fiil
birisiyle samimî/yakın dost olmak.
domuzlaşmak Fiil
keçileşmek Fiil
çözülmek Fiil, Askerlik
huysuzlaşmak Fiil
sırıtmak Fiil
hulul etmek Fiil
laçka olmak Fiil
gürleşmek Fiil
keçeleşmek Fiil
su yüzüne çıkmak Fiil
felç olmak Fiil
kentleşmek Fiil
kabarmak Fiil
dalgalanmak Fiil
vahamet kespetmek Fiil
kapanmak Fiil
şüyu bulmak Fiil
çatallaşmak Fiil
ağırlaşmak Fiil
keçeleştirmek Fiil
yakınlaştırmak Fiil
birine yük olmak Fiil
bir suça ortak olmak Fiil
bir sözleşmeye taraf olmak Fiil
bir uzay gemisinde ağırlıksızlığa alışmak Fiil
yamulmak Fiil
yakınlaşmak Fiil
kıtlaşmak Fiil
titizlenmek Fiil
borçlanmak Fiil
kanıksamak Fiil
(Br) veraset vergisi yüklenmek Fiil
zindan olmak Fiil
bir davaya taraf olmak Fiil
bir sözleşmeye taraf olmak Fiil
yabancılaşmak Fiil
birine yük olmak/eziyet vermek; geçimi birine ait olmak.
işinin pürüzlerine karşı bağışıklık kespetmiş olmak Fiil
işinin pürüzlerine karşı bağışıklık kazanmış olmak Fiil