gensoru önergesi
kınanacak (şey
kendini halkın kınamasına maruz bırakmak Fiil