to change one

ağız değiştirme
bir şeritten diğerine geçmek Fiil
dümenine bakmak (argo) Fiil