to correspond

karşılık gelmek Fiil
tetabuk etmek Fiil
tekabül etmek Fiil
örneğe uygun olmak Fiil
birinin ihtiyaçlarını karşılamak Fiil
tarife uymak Fiil
bir antlaşmanın ruhuna uygun olmak Fiil
kalite standart dılarına uymak Fiil
kalite standartlarına uymak Fiil