to have the laugh on one

birisini bozmak, rezil etmek, elâleme kepaze etmek, gülünç düşürmek.