to put down

(Br) müşteri hesabına geçirmek Fiil
deftere zarar yazmak Fiil
kâr-zarar hesabına geçirmek Fiil
kâr-zarar hesabına yazmak Fiil
birinin hesabına kaydetmek Fiil
bir nedene dayandırmak Fiil
bir şeyi birinin deneyimsizliğine vermek Fiil
birinin başarısını şansa yormak Fiil