tokatlanmak

  1. Fiil to be slapped

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Kendisine tokat ... tokat vurulmak