under pain of imprisonment

  1. (US) aykırı hareket edildiği takdirde hapis cezası ile cezalandırma şartı