1. tek, biricik, yegâne.
    His unique concern was the future of his children.
  2. eşsiz, emsalsiz, eşi bulunmaz, kıyas kabul etmez.
cins borcu İsim, Hukuk
firma riski
bir ürün ya da hizmetin üstünlüğü ya da sağladığı yarar
bir reklamın ya da kampanyanın temelini oluşturacak nitelikte
mahsus
özgü
tekil kullanıcı İsim, Reklamcılık
tekil ziyaretçi İsim, Reklamcılık
parça borcu İsim, Hukuk