upward pricing pressure

  1. İsim, Rekabet Hukuku yukarıya dönük fiyatlandırma baskısı