utility stock

  1. su
  2. elektrik
  3. İsim havagazı gibi kamu hizmetleri sağlayan bir şirketin hisse senetleri