verimli bir şekilde

  1. Zarf efficiently
  2. Zarf abundantly