word meaning

bir sözcüğü normal anlamından çarpıtmak Fiil
bir sözcüğün anlamının belirlenmesi
bir sözcüğün esas anlamı
bir sözcüğün anlamı
sözcüğün anlamı
bir sözcüğün ilk anlamı