zarardan koruma sağlamak

  1. Fiil to provide protection from harm