âr

Ar
argon. Chemistry
Ar
Arabic
Ar
argon Noun, Chemistry
AR
= Arkansas (posta kodu).
  1. shame
ar
stigma
ar
bashfulness
ar
shame
ar
are (100 square meters
ar
skyness
utterly shameless

ar
Argon elementinin sembolü
ar
Utanma, utanç, hayâ, hicap
ar
Büyük arâzileri, tarım alanlarını ölçmekte kullanılan ... metrekarelik bir ölçü birimi
ar
İsimden isim yapma eki
ar
İsimden fiil yapma eki