çöreotu

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

  1. Düğün çiçeğigillerden, çiçekleri saplarının ucunda ve ... bitki, nahve, habbe-i sevdâ