ımposter

sahtekâr/dolandırıcı/hilekâr kimse. Noun
düzme(ce), sahte, yalancı, uydurma (peygamber, padişah vb.), başka kılık ve şahsiyete bürünerek halkı aldatan kişi. Noun
sahtekar Noun