…'s just deserts

  1. Noun, Law …in hakettiği ceza
müstahak olmak Verb
hak ettiği cezaya çarptırılmak Verb