agreement on illicit traffic by sea, implementing article 17 of the united nations convention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances

  1. Proper Name, Law Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 17. Maddesinin
    Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla Mücadele Anlaşması