archimedes' principle

  1. Noun, Physics Arşimet prensibi
Arşimet yasası: “Bir sıvıya batan cisim, yerini aldığı sıvı ağırlığına eşit bir kuvvetle yukarı doğru itilir.”