brown swiss

  1. Noun İsviçre ineği: İsviçre asıllı iyi cins inek.