central directorate of revolving funds

  1. Noun, Organizations Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü