central directorate of revolving funds

  1. İsim, Kurum İsimleri Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü