convention abolishing the requirement of legalisation for foreign public documents

  1. Noun, International Law Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi
  2. Noun, International Law Yabancı Resmi Belgelerin Tasdikten Muaf Tutulmasına Dair Sözleşme