convention abolishing the requirement of legalisation for foreign public documents

  1. İsim, Uluslararası Hukuk Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi
  2. İsim, Uluslararası Hukuk Yabancı Resmi Belgelerin Tasdikten Muaf Tutulmasına Dair Sözleşme