convention on the physical protection of nuclear material

  1. Proper Name, Law Nükleer Maddelerin Fiziki Korunması Sözleşmesi
Birleşmiş Milletler Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunmasına Dair Sözleşme Noun, International Law